********لطفا قوانین صدور بلیط هر مسیر را با دقت مطالعه فرمائید******

 

 
اعتبار شش ماهه پاسپورت جهت صدور بلیطهای خارجی الزامی است